hallstaetter-see-sk.jpg

Skupina Salinen

Vedeli ste, že

Tipy pre deti: Elektrolýza

Je ti to určite známe. Ale týmto experimentom to môžeš dokázať. Rozpusť dve lyžice SOLI v pohári vody. Potom upevni na každom póle batérie z baterky kúsok medeného drôtu. Ponor oba drôty do SLANEJ vody (drôty sa nesmú dotýkať!) a pozoruj, čo sa stane! Na zápornom drôte vznikajú bublinky, na kladnom drôte vznikne zelenožltý povlak. Pomocou elektrického prúdu si rozložil SOĽ na jednotlivé zložky. Sodík zo SOLI sa ihneď viaže s vodou za vzniku lúhu sodného. Pritom sa uvoľňuje plynný vodík - to sú vznikajúce bublinky. Chlór zo SOLI sa viaže s meďou kladného drôtu za vzniku chloridu meďnatého - to je žltozelený prach. Celý tento priebeh voláme "elektrolýza".

Ďalšie tipy